نرم افزار نمایش تصاویر پزشکی

عکس های پزشکی بیماره شما همیشه همراه شماست

DICOM 3

با پیشرفت فناوری‌های دیجیتال ، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی نیز تغییر کرده است .  برای مدیریت، بایگانی و مشاهده این تصاویر سیستم PACS  ایجاد شده است که فرمت ویژه و استاندارد آن دایکام نام دارد. امروزه به علت نیاز فراوان به جابجایی تصاویر پزشکی بین بخش های بیمارستان تله رادیولوژی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. بنابراین آرشیو تصاویر و سیستم های شبکه‌ای PACS قابلیت های جدیدی را در این حوزه به ارمغان آورده اند که فواید و مزایای متعدد آن بر کسی پوشیده نیست. كاهش مراحل كاری، صرفه‌جویی در زمان، افزایش كارایی، دسترسی راحت تر به تصاویر و گزارشات قدیمی، وقفه های كاری كمتر، کاهش هزینه نیروی انسانی، جلوگیری از گم شدن تصاویر، كاهش فاحش زمان لازم از اخذ تصویر تا رسیدن آن به دست پزشک، افزایش حجم خدمات درمانی و ده ها مزیت دیگر از دستاورد های بکارگیری تکنولوژی PACS در حوزه داد ‌های پزشکی است.

Specification


Supported DICOM images - without compression and with RLE, JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG2000 Lossy, JPEG2000 Lossless compressions


Open images in common graphic formats(jpeg, bmp, png, gif, tiff)
Medical image processing operation


Display images from different studies or examinations

Open DICOM directory files

Convert DICOM images to JPEG & BMP

Copy DICOM image to clipboard

Brightness/contrast control

Zooming and panning DICOM images

Measurements and annotations

Displaying DICOM attributes of selected image

Suited for patient CD/DVD to show DICOM images without installation portable version

and much more...

DICOM 1

شرکت هوداک طب

شرکت هوداک طب پیشرو در ساخت تجهیزات پزشکی نوین